Какво предлагаме ние:

 • индивидуален подход и специално внимание към всеки клиент
 • високо ниво на обслужване
 • качество на услугите
 • достъпни цени
 • гарантирана конфиденциалност
 • счетоводство по Националните и Международни счетоводни стандарти
 • отчети и регистри на немски и/или английски език

Стандартен пакет:

 • текуща обработка на документи
 • разработване на индивидуален сметкоплан, съобразен със специфичната дейност на фирмата
 • изготвяне на дневници и декларации по ЗДДС
 • изготвяне и подаване на декларации за регистрация/дерегистрация по ЗДДС
 • съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • текущо информиране на управителя за основните финансови показатели на фирмата, предоставяне на допълнителна информация, при поискване
 • финансово и данъчно планиране
 • изготвяне и подаване на необходими документи до НАП, НОИ, НСИ и други институции включително и частни
 • изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП
 • изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори
 • поддържане на контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции
 • изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ
 • годишно счетоводно приключване
 • изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация
 • защита интересите на фирмата при данъчни ревизии
 • данъчна защита и консултации
 • изготвяне на декларации по Интрастат
 • други

Допълнителни услуги:

 • посещения при клиента
 • обслужване на банкови сметки
 • междинни счетоводни отчети
 • публикация на финансови отчети
 • длъжностни характеристики
 • правила за вътрешния ред
 • други

Предлагаме и индивидуални услуги в зависимост от потребностите на клиента.

Годишно счетоводно и данъчно приключване и консултации на място.