АДРЕС

НОВИКА ЕООД
бул. Христо Ботев 79
1000 - София
телефон:(02) 832 06 19
мобилен:0889 434003
0887 443424
e-mail:office@novika-bg.com