ADDRESS

NOVIKA EOOD
79, Hristo Botev Blvd.
1000 - Sofia
Phone:(02) 832 06 19
Mobile:0889 434003
0887 443424
E-mail:office@novika-bg.com